In English

Equity-based crowfunding platforms

Mats Axelsson ; David Kron ; Willy Larsson ; Victor Nydén ; Niklas Näkne ; Hampus Sörenson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-18, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek