In English

Design of an electric steering actuator for outboard engines

Brian Bonafilia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX058/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223124

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek