In English

Hinder och lösningar för svenska energiinvesteringar i subsahariska Afrika

Johan Haeger ; Gustaf Larsson ; Martin Larsson ; Emma Olofsson ; Fredrik Orstadius ; Erik Sällberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-17, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223123

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek