In English

Hur små och medelstora företag kan förhålla sig till företagsbesiktning vid företagsförvärv

Gustav Bild ; Alexander Gidebring ; Oskar Magnusson ; Kristoffer Persson ; Anton Skoglund ; Ludvig Sylvén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-16, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223122

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek