In English

Effektiviseringsförslag för Tjärtapprummet på Auson AB

Patric Hammar ; Anna Kozakowska ; Natalia Kozakowska ; Vilhelm Nygren ; Jakob Udesen ; Viktoria Westerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-15, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek