In English

Analys av ett anpassat ackordslönesystem i NIBE AB:s arbetsorganisation

Joakim Andersson ; Adam Berthold ; Albin Bjurhall ; Michaela Fritiofsson ; Martina Lans ; Fredrik Lövefors Daun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-14, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-24. Den ändrades senast 2015-09-24

CPL ID: 223120

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek