In English

Gas chromatography analysis of hydrocarbon emissions from XC90 cars

Erik Ambrus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-24.

CPL ID: 223110

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek