In English

Produktetablering på en ny marknad ett perspektiv från en aktionsforskare. En inblick i säljaktiviteterna för etablering av en ny produkt på en ny marknad

Claes Norman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-23. Den ändrades senast 2015-09-23

CPL ID: 223100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek