In English

Alternative fuel production using catalysis-Hydrodeoxigenation of stearic acid on NiMo/Al2O3 catalyst

Maria Naharro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-23. Den ändrades senast 2015-09-23

CPL ID: 223096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek