In English

Redesign of a mobile telephone exchange application - Evaluating and Enhancing the User Experience of Advoco's Mi application

Erik Dellborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-23. Den ändrades senast 2015-09-23

CPL ID: 223094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek