In English

URBAN SYMBIOSIS - INCLUDING NATURE IN HISTORICAL BUILDING'S LIFE

EMILIO LORENZATO
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-23. Den ändrades senast 2015-09-23

CPL ID: 223079

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek