In English

Managing and Developing a Collaborative Licensing Model - A case study of a technology-based firm

Ellen Ahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 83 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:110, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-12-17

CPL ID: 222955

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek