In English

Design Thinking as Facilitator for Innovation in Swedish Healthcare - A case study at Karolinska University Hospital

Axel Tideholm ; OscarRydén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 58 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:101, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek