In English

Evaluation of Investment Cases – An empirical study of industries and acquisitions for a long-term investment firm

Viktor Widerberg ; Gustaf Savin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 153 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:099, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-12-07

CPL ID: 222953

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek