In English

Investigating the Usefulness of 3DP in the Construction Industry

Markus Bruus ; Adam Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 69 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:098, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek