In English

Why do developers struggle with documentation while excelling at programming

Daniel Fontanet Losquiño ; Tomas Urdell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 101 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:042, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek