In English

Suggesting a Patent Insight Process A process of using patent data as a means for technological scanning

Christian Ekberg ; Felix Gärdelöv
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 88 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:041, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222950

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek