In English

Surface modeling for Quantification of TOCSY NMR Spectra

Andreas Henriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-10-01

CPL ID: 222946

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek