In English

Engineering Aid in Practice and its Challenges. A case study on improvements of water and power systems at a hospital in Tanzania

ANDREAS BERG ; Daniel Kallus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sida, Engineering aid, water systems, aid dependency, donor influence, Tanzania, Engineers Without BordersPublikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek