In English

Chemical Risk Assessment in the Potable Water Reclamation System in Beaufort West, South Africa - Identified contaminants of emerging concern affecting human health

Debora Falk ; Anna Ohlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Water Reclamation, Wastewater, Drinking Water, Water Treatment, Risk Assessment, Risk Matrix, South Africa, EE2, MCDA, Granulated Activated CarbonPublikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222942

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek