In English

Enhanced Soil Washing. A study on Treatment of Copper Polluted Soil and Bark

DAVID ANDERSSON ; Johan Lundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Contaminated soil, Soil washing, enhanced soil washing, acidic leaching, copper, mercury, precipitationPublikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222938

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek