In English

Analysis and improvement proposal of a wastewater treatment plant in a Mexican refinery

Ana Isabella Navarrete Peréz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Oil refining, process wastewater treatment, oil and grease separators, water quality analysis, pollutant concentration limits, refineriesPublikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek