In English

Potential barriers to a resource efficient and service oriented hub for a new development in Frihamnen

Adam Carlsson ; Alexander Spånglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Urban consolidation center, service hub, last mile, city logistics, urban planning, reuse, upcycling, waste management, goods management, transition theory, path dependence, integrated infrastructure, sustainabilityPublikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222924

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek