In English

Interfacing a robot and truck - Distributed, modular application platform capable of interfacing truck, robot and technician to enable collaborative work between man and machine

Ashfaq Farooqui ; Martin Viktorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX049/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2016-12-06

CPL ID: 222915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek