In English

Investigations on constrained envelope multiple access for 5G uplink waveform

Wei Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX048/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21.

CPL ID: 222914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek