In English

Limb movement tracking and analysis of neonates using multi-camera videos: Towards automatic analysis of neurological dysfunctions

Grzegorz Sowulewski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek