In English

Refinement methods of a sliding mode based control system

Johanna Hellström ; Öberg Niklas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX033/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-21.

CPL ID: 222881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek