In English

Beställarens roll för en säker byggarbetsplats

SEBASTIAN ANDERSSON ; ALEXANDRA LARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:54, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Säkerhet, arbetsmiljö, beställare, byggbranschen, entreprenader, entreprenörerPublikationen registrerades 2015-09-18. Den ändrades senast 2015-09-18

CPL ID: 222773

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek