In English

Ett klädföretags väg mot en anpassad logistik

Caroline Hansson ; David Hallén ; Emelie Hedqvist ; Håkan Martin ; Linn Lindfred ; Sara Tuhkanen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-10, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-18. Den ändrades senast 2015-09-18

CPL ID: 222761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek