In English

Mass Rescue at Sea - Development of a system for recovery to nearby ships

Niclas Drevinger ; Frida Halt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-18. Den ändrades senast 2015-09-21

CPL ID: 222752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek