In English

Treatment of Landfill Leachate. Removal of Organic Contaminants, Metals and Sludge Characterisation

Mathias Andersson ; Hanna Säterskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Landfill leachate treatment, organic contaminants, toxic metals, sludge, dewateringPublikationen registrerades 2015-09-17. Den ändrades senast 2015-09-17

CPL ID: 222691

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek