In English

Removal of heavy metals from urban stormwater runoff by filtration through different filter materials

Armand LLadonosa Farré
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stormwater, stormwater treatment, adsorption, heavy metals, uptake, “low-cost” filter materialsPublikationen registrerades 2015-09-17. Den ändrades senast 2015-09-17

CPL ID: 222678

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek