In English

Removal of Nitrogen from Landfill Leachates with MBBR and SBR

HANNA PORSGAARD ; Sofia Söderström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: SBR; MBBR; landfill leachates; ammonium nitrogen; nitrification; denitrification; biological nitrogen removal; Brudaremossen landfillPublikationen registrerades 2015-09-17. Den ändrades senast 2015-09-17

CPL ID: 222669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek