In English

Effektivisering av informations- och materialflöde mellan Stora Enso och Tetra Pak

Sanna Blomqvist ; Gabriella Hallams ; Gustav Olsson ; Johan Rebner ; Erik Sidbrant ; Emma Wibel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-08, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222597

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek