In English

Reducering av genomloppstid i produktionen vid Manufaktor AB

Martina Andreasson ; Amanda Bankel ; Isabelle Cedulf ; Sara Landfors ; Adam Myrén ; Jenny Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-07, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222596

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek