In English

Minskad inkurans genom en förbättrad produktelimineringsprocess på Wallvision AB

Björn Agaton ; Marcus Karnemo ; Martin Lindehammar ; Olle Lindeman ; Ebba Mannheimer ; Philip Xu Cederhill
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-06, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222595

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek