In English

Relationen mellan affärsmodellsutveckling och teknologiutveckling

Axel Engvall ; Caspar Jansson ; Fredrik Leife ; Hampus Lück ; Jacob Moos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-05, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek