In English

Pressas projekt att fuska?

Amanda Frick ; Johan Lennartsson ; Edvin Nordell ; Fredrik Strömberg ; Gustav Swedberg ; Henrik Täljedal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-04, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222588

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek