In English

Universitetsavknoppningars tidiga utveckling

Rebecca Härkönen ; Elin Olsson ; Lisa Stenseke ; Linda Nodén ; Max Schagerström ; Agnes Söderholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-03, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222585

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek