In English

Vad företag får ut av ISO 9001 och ISO 14001

Emelie Bertling ; Klara Brattberg ; Linn Engen ; Ida Ekelöf ; Isa Nordeld ; Ellinor Ring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-15-01, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222578

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek