In English

Analysis of global market size for polymer seals

Juan Pablo Rafael Zuniga Hidalgo ; Xuan Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:009, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-16.

CPL ID: 222560

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek