In English

Measuring supply chain performance through KPI identification and evaluation

Niclas Gamme ; Martin Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:109, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-29

CPL ID: 222558

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek