In English

Production of an Avidin Conjugated Antibody Pretargeting Agent

John Apelman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222545

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek