In English

CFD analysis of a novel rodent nose-only inhalation exposure chamber

CFD analysis of a novel rodent nose-only inhalation exposure chamber

Saman Razavi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-16. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222544

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek