In English

Conducting First-time Software Process Improvement Work in Small Software Development Companies

Alan Altermann ; Andre Karpistsenko
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Software DevelopmentPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2225

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek