In English

An implementation-based approach to the esoursing capability model for IT-enabled service providers and their clients

Johan Berzén ; Amir Vedadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:032, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-14. Den ändrades senast 2015-09-14

CPL ID: 222407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek