In English

Measuring and Improving Quality in Electronic Equipment Sorting

Nurkholisoh Aman ; Manuel Scarvarda
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: QualityPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek