In English

Effektivisering av internt materialflöde på ett tillverkande företag

Jonathan Frischer ; Jonna Gisow
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-14. Den ändrades senast 2015-09-14

CPL ID: 222399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek