In English

Utilising 3D laser scan data for redesigning production systems

Anders Olofsson ; Martin Sandgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-14. Den ändrades senast 2015-09-16

CPL ID: 222387

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek