In English

Integration of production and product development

Markus Gunnarsson ; Ola Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:058, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-14. Den ändrades senast 2015-10-07

CPL ID: 222382

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek